HANGZHOU2022, CHA | Oct 22 - 29, 2023
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา Shooting 
P3 - Mixed 25m Pistol SH1 รอบคัดเลือก  
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 11:00 น.
สนาม
Fuyang Yinhu Sports Centre
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
Series
Total
หมายเหตุ
(Remark)
1 2 3 4 5 6
4
China
China
98
97
99
0
0
0
294
0X
8
China
China
96
98
92
0
0
0
286
0X
7
South Korea
South Korea
97
95
94
0
0
0
286
0X
6
China
China
94
95
96
0
0
0
285
0X
3
India
India
95
96
93
0
0
00
284
0X
5
South Korea
South Korea
93
96
95
0
0
0
284
0X
12
India
India
94
95
93
0
0
0
282
0X
10
South Korea
South Korea
95
95
92
0
0
0
282
0X
9
India
India
95
92
94
0
0
0
281
0X
1
Thailand
Thailand
89
89
93
0
0
0
271
0X
2
Mongolia
Mongolia
88
90
91
0
0
0
269
0X
 
     
     
     
     
Sponcer