HANGZHOU2022, CHA | Oct 22 - 29, 2023
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา Shooting 
P3 - Mixed 25m Pistol SH1 รอบคัดเลือก  
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 12:00 น.
สนาม
Fuyang Yinhu Sports Centre
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
Series
Total
หมายเหตุ
(Remark)
1 2 3 4 5 6
1
China
China
98
97
99
294
0X
Q
4
China
China
96
98
92
286
0X
5
South Korea
South Korea
97
95
94
286
0X
Q
6
China
China
94
95
96
285
0X
Q
7
India
India
95
96
93
284
0X
Q
9
South Korea
South Korea
93
96
95
284
0X
8
South Korea
South Korea
95
95
92
282
0X
Q
2
India
India
94
95
93
282
0X
Q
3
India
India
95
92
94
281
0X
Q
10
Thailand
Thailand
89
89
93
271
0X
11
Mongolia
Mongolia
88
90
91
269
0X
 
     
     
     
     
Sponcer