HANGZHOU2022, CHA | Oct 22 - 29, 2023
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา Swimming Men's 100m Backstroke - S14 
รอบคัดเลือก  
วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม
HOC Aquatic Sports Arena
 
   
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
ลำดับ
1
00:01:01.83
APGR
1
2
00:01:02.05
Q
2
3
00:01:03.54
Q
3
4
00:01:03.64
Q
4
5
00:01:05.20
Q
5
6
00:01:06.16
Q
6
7
00:01:06.65
Q
7
8
00:01:07.29
Q
8
9
00:01:09.02
R
9
10
Thailand
Thailand
00:01:10.92
R
10
11
Thailand
Thailand
00:01:11.37
11
12
00:01:11.99
12
13
00:01:12.18
13
14
00:01:14.35
14
15
00:01:16.21
15
 
     
 
Remark :
 
     
 
DNS - Did Not Start
WR - World Record
DNF - Did not Finish
DQ - Disqualified
ไม่บันทึกสถิติ -
NR - New Record
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
Q -
R -
APGR -
AR -
 
     
     
     
Sponcer