HANGZHOU2022, CHA | Oct 22 - 29, 2023

    สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
สังกัด : Thailand   
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
Gold
Athletics
Men's 100m - T13
Gold
Athletics
Men's 100m - T34
Gold
Athletics
Men's 100m - T54
Gold
Athletics
Men's 1500m - T54
Gold
Athletics
Men's 400m - T13
Gold
Athletics
Men's 400m - T53
Gold
Athletics
Men's 400m - T54
Gold
Athletics
Men's 5000m - T54
Gold
Athletics
Men's 800m - T53
Gold
Athletics
Women's 200m - T47
Gold
Boccia
Men's Individual - BC1
Gold
Boccia
Men's Individual - BC3
Gold
Boccia
Men's Individual - BC4
Gold
Lawn Bowls
Men's Singles B7
Gold
Lawn Bowls
Mixed Pairs B8
 
 
 
Gold
Lawn Bowls
Women's Singles B1
Gold
Lawn Bowls
Women's Singles B6
Gold
Shooting
R9 - Mixed 50m Rifle Prone SH2
Gold
Table tennis
Men's Doubles - Class MD14
 
 
 
Gold
Table tennis
Men's Doubles - Class MD8
 
 
 
Gold
Table tennis
Men's Singles - Class 4
 
 
 
Gold
Table tennis
Men's Singles - Class 6
Gold
Table tennis
Mixed Doubles - Class XD14
 
 
 
Gold
Taekwondo
Women's K44 -47kg
Gold
Wheelchair Fencing
Men's Sabre Team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold
Wheelchair Fencing
Women's Epee Individual - Category B
Silver
Athletics
Men's 100m - T53
Silver
Athletics
Men's 200m - T52
Silver
Athletics
Men's 400m - T37
Silver
Athletics
Men's 800m - T54
Silver
Athletics
Women's 400m - T20
Silver
Athletics
Men's 1500m - T54
Silver
Athletics
Men's 5000m - T54
Silver
Athletics
Men's 800m - T53
Silver
Badminton
Women's Singles WS WH1
Silver
Canoe
Men's VL2
Silver
Cycling
Men's H1-5 14km Time Trial
Silver
Cycling
Men's H1-5 56km Road Race
Silver
Go
Women's Individual
Silver
Lawn Bowls
Women's Singles B7
Silver
Shooting
R5 - Mixed 10m Air Rifle Prone SH2
Silver
Swimming
Women's 100m Freestyle - S9
Silver
Swimming
Women's 200m Freestyle - S14
Silver
Table tennis
Men's Doubles - Class MD4
 
 
 
Silver
Table tennis
Men's Singles - Class 3
 
 
 
Silver
Table tennis
Mixed Doubles - Class XD10
 
 
 
Silver
Table tennis
Mixed Doubles - Class XD4
 
 
 
Silver
Table tennis
Women's Doubles - Class WD14
 
 
 
Silver
Wheelchair Fencing
Women's Epee Team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silver
Wheelchair Fencing
Women's Sabre Individual - Category B
Silver
Wheelchair Fencing
Women's Sabre Team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silver
Wheelchair tennis
Quad Doubles
 
 
 
Bronze
Athletics
Men's 100m - T63
Bronze
Athletics
Men's 400m - T12
Bronze
Athletics
Men's 400m - T64
Bronze
Athletics
Men's Long Jump - T63
Bronze
Athletics
Men's Shot Put - F20
Bronze
Athletics
Women's 100m - T11
Bronze
Athletics
Women's 100m - T37
Bronze
Athletics
Women's 100m - T47
Bronze
Athletics
Women's 200m - T37
Bronze
Athletics
Men's 100m - T53
Bronze
Athletics
Men's 800m - T54
Bronze
Badminton
Men singles MS SL3
Bronze
Badminton
Mixed Doubles XD WH1-WH2
 
 
 
Bronze
Badminton
Women's Double WD WH1-WH2
 
 
 
Bronze
Badminton
Women's Singles WS WH2
Bronze
Blind Football
Men's Team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronze
Boccia
Mixed Pairs - BC3
 
 
 
Bronze
Boccia
Mixed Pairs - BC4
 
 
 
Bronze
Boccia
Mixed Team - BC1/BC2
 
 
 
 
 
 
Bronze
Boccia
Women's Individual - BC1
Bronze
Boccia
Women's Individual - BC3
Bronze
Judo
Women Individual -70 Kg J2
Bronze
Lawn Bowls
Men's Singles B8
Bronze
Lawn Bowls
Mixed Pairs B6
 
 
 
Bronze
Lawn Bowls
Women's Singles B8
Bronze
Powerlifting
Women Up To 50 Kg Best
Bronze
Rowing
PR2 Mixed Double Sculls - PR2 Mix2x
 
 
 
Bronze
Rowing
PR3 Mixed Double Sculls - PR3 Mix2x
 
 
 
Bronze
Shooting
R4 - Mixed 10m Air Rifle Standing SH2
Bronze
Swimming
Mixed 4x100m Freestyle Relay - 34 Pts
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronze
Swimming
Mixed 4x100m Medley Relay - 34 Pts
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronze
Swimming
Women's 100m Backstroke - S14
Bronze
Swimming
Women's 100m Freestyle - S10
Bronze
Swimming
Women's 200m Individual Medley - SM10
Bronze
Table tennis
Bronze
Table tennis
Men's Doubles - Class MD18
 
 
 
Bronze
Table tennis
Men's Singles - Class 2
 
 
 
Bronze
Table tennis
Men's Singles - Class 7
Bronze
Table tennis
Men's Singles - Class 8
Bronze
Table tennis
Mixed Doubles - Class XD22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronze
Table tennis
Women's Doubles - Class WD10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronze
Table tennis
Women's Singles - Class 3
 
 
 
Bronze
Table tennis
Women's Singles - Class 4
 
 
 
Bronze
Table tennis
Women's Singles - Class 8
Bronze
Taekwondo
Men's K44 -58kg
Bronze
Taekwondo
Men's K44 -63KG
Bronze
Taekwondo
Women's K44 -65kg
Bronze
Wheelchair basketball
Women Team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronze
Wheelchair Fencing
Men's Epee Individual - Category B
Bronze
Wheelchair Fencing
Men's Epee Team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronze
Wheelchair Fencing
Women's Foil Individual - Category B
Bronze
Wheelchair Fencing
Women's Foil Team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronze
Wheelchair Fencing
Women's Sabre Individual - Category A
Bronze
Wheelchair tennis
Quad Singles
Bronze
Wheelchair tennis
Women's Doubles
 
 
 
สรุปเหรียญ   26 Gold     26 Silver    55 Bronze
The 4th Asian Para Games 2022
Sponcer